facebooktwitterGoogle+youtube

  • Home
  • Upgrade office 2007 naar 2010

Upgrade office 2007 naar 2010

U wilt een upgrade van office 2007 naar office 2010 ?

Onderstaand hebben wij voor u de voornaamste nieuwe kenmerken en functionaliteiten van Office 2010:

  • De andere menustructuur in alle toepassingen ten opzichte van Office 2003
  • Meer mogelijkheden om direct veranderingen te kunnen zien tijdens het bewerken
  • De nieuwe wijze waarop de agenda beheerd wordt
  • Sommige belangrijke Excel functies hebben een andere naam
  • Het beheren, archiveren en terugvinden van e-mails en taken

De aanpassingen en verbeteringen zijn overigens niet alleen van cosmetische aard, maar hebben nu ook een impact op de diepgaande werking van de Office applicaties.

Allemaal aanpassingen die tot doel hebben om nog beter en efficiënter te kunnen werken. De nadruk ligt hierbij op het woord kunnen, want als de gebruiker niet goed getraind wordt om de nieuwe functionaliteiten tijdens het dagelijkse werk te gebruiken dan is de investering in de nieuwe software en niet te vergeten de hardware, eigenlijk weggegooid geld.

De aanpassingen en vernieuwingen kunnen, als uw medewerkers geen of te weinig instructie krijgen, een verstoring opleveren in de normale en dagelijkse werkzaamheden, productie, gedurende een aantal maanden. Dit staat in befaamde onderzoeken en rapporten van Forrester and Answer Research en de Wall Street Journal.

Tevens zorgt een migratie naar Office 2010 voor een enorme druk op de interne helpdesk en de tijd om alle vragen te beantwoorden ontbreekt vaak.

Dit brengt met zich mee dat er een risico bestaat dat de productiviteit met Office 2010 zal verminderen.

Per slot van rekening zullen uw medewerkers die geen cursus Office 2010 hebben gehad hun oude gewoonten gaan proberen toe te passen, in de nieuwe programma’s. Hierdoor zullen zij op zoek gaan naar de oude opties in Office 2010 en maar sporadisch gebruik maken van de vele nieuwe mogelijkheden en verbeteringen.

Migratietraject

Middels een migratietraject zullen wij uw medewerkers begeleiden met het juiste Plan van Aanpak en zullen zij op een efficiënte wijze optimaal gebruik leren maken van de nieuwe software. Overigens blijkt uit de praktijk dat de motivatie onder de medewerkers bij bedrijven met een goede migratietraining stukken hoger is dan bij bedrijven die daar niets aan doen of niet mee bezig zijn.

Al met al kunt dus aannemen dat een goed uitgevoerde migratie inclusief de daarbij behorende computertrainingen zichzelf terugbetaalt en zelfs in de toekomst geld oplevert.

Meer informatie aanvragen over een upgrade van Office 2007 naar 2010